ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ

18 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα όρια ηλικίας

Το υπουργείο Εργασίας λύνει τους γρίφους του Ασφαλιστικού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χρήστος Μανωλάς   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/08/2010 07:00 |
 18 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα όρια ηλικίας

Τους γρίφους του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που αφορούν τους ασφαλισμένους σε όλα τα Ταμεία πλην του Δημοσίου, λύνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έναν οδηγό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Μάλιστα, το υπουργείο απέστειλε χθες στα ασφαλιστικά ταμεία αναλυτικές εγκυκλίους με τις οποίες αποσαφηνίζει ποιοι ασφαλισμένοι θίγονται αλλά και ποιοι «σώζονται» με τον νέο ασφαλιστικό νόμο Λοβέρδου.
Ο οδηγός και οι πίνακες που δόθηκαν τόσο στη δημοσιότητα όσο και με τη μορφή εγκυκλίων στα ασφαλιστικά ταμεία- και δημοσιεύουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ»- απαντούν, μεταξύ άλλων, σε ερωτήματα για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, με παραδείγματα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται εφεξής η σύνταξη.
Οι διευκρινίσεις αφορούν κυρίως άνδρες και γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1983 αλλά και όσους έχουν ασφαλισθεί σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών) από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992. Εκτενής αναφορά γίνεται και σε όσα ενδιαφέρουν τις μητέρες εργαζόμενες αλλά και όσους υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Ταυτόχρονα το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα δεκαοκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις που λύνουν απορίες και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων. «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν στο σύνολό τους αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις.

1Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι το τέλος του 2010. Αν παραμείνω υπάρχει περίπτωση να λάβω μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραμονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της σύνταξής σας. Επομένως, συμφέρει η παραμονή για καλύτερη σύνταξη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα που έχει συμπληρωθεί 35ετία η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε με το παλιό καθεστώς. 2Εχω διαδοχική ασφάλιση και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι 31/12/2010. Με συμφέρει να παραμείνω και να συνταξιοδοτηθώ μετά την 1/1/2011, με τον νέο τρόπο υπολογισμού;

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη σύνταξη που χορηγείται με το σημερινό καθεστώς.

Ειδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Ταμείο Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, κ.λπ.) και συνταξιοδοτούνται από άλλο Ταμείο Μισθωτών ή Ταμείο Ελεύθερων Επαγγελματιών ή το Δημόσιο, η σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού είναι καλύτερη και συμφέρει η παραμονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1/1/2011 και μετά.

3Πώς αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασματικοί ή μη) για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια, κ.λπ.). Η αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά με βάση έως πρότινος ισχύοντα. Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση όσα προβλέπονται στον νέο νόμο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα για τη στρατιωτική θητεία, τον χρόνο ανεργίας κ.λπ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011 4 χρόνια, το 2012 5 χρόνια, το 2013 6 χρόνια και από 1/1/2014 και μετά 7 χρόνια από τα προβλεπόμενα στον νέο νόμο, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

4Τα λεγόμενα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης;

Ολα τα χρόνια που αναγνωρίζονται, είτε με εξαγορά είτε χωρίς εξαγορά, συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται με εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

5Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και όχι μόνο για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

6Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, όμως δεν έχω την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Οταν θα έχω το όριο ηλικίας, το παιδί μου θα έχει ενηλικιωθεί. Θα μπορέσω να πάρω σύνταξη;

Εφόσον κατά τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συνταξιοδότησή σας. Το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και μπορείτε, όταν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας, να πάρετε τη σύνταξή σας.

7Η αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Η αυτασφάλιση ή η προαιρετική λεγόμενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον με τον νέο νόμο σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και όπως είναι αυτονόητο για την προσαύξηση της σύνταξης.

8Μπορώ να είμαι ασφαλισμένος σε δύο Ταμεία παράλληλα και αν ναι, μπορώ να πάρω σύνταξη και από τα δύο Ταμεία;

Για τους εργαζομένους που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 σε οποιοδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο Ταμείο, εφόσον έχουν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά Ταμεία.

Ο ασφαλισμένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, δικαιούνται σύνταξη από κάθε Ταμείο εφόσον συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε καθένα από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.

9Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή μόνο από τη μητέρα;

Ο πλασματικός χρόνος που είναι μέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει δήλωση από τη μητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

10Εχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης.Σήμερα είμαι 56 ετών.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας με τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας που μπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.

11Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης.Σήμερα είμαι 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη. Τι με συμφέρει να κάνω; Τι αλλάζει για μένα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Τίποτα, δεν αλλάζει για σας με τον νέο νόμο. Μπορείτε να πάρετε και σήμερα μειωμένη σύνταξη. Σας συμφέρει όμως να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.

12Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και έχω συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Είμαι 58 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια, όταν θα συμπλήρωνα το 60ό έτος της ηλικίας μου. Τι αλλάζει για μένα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας. Μπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας χωρίς να χάσετε απολύτως τίποτα σε σχέση με το ποσό. 13Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και έχω συμπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης.Είμαι 55 ετών.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με τα νέα δεδομένα;

Εφόσον, συνεχίσετε την ασφάλισή σας, συμπληρώνετε το 2013 35 έτη ασφάλισης, οπότε απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει) για να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θα περιμένετε λοιπόν να συμπληρώσετε το 60ό έτος για να πάρετε σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια μπορείτε να τα συμπληρώσετε με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

14Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Σήμερα είμαι 46 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Επειδή έχετε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να πάρετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

15Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης. Αυτές τις ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνω, μαζί με τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω, το 2012, έτος κατά το οποίο θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Εφόσον το 2012 συμπληρώνετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνετε δικαίωμα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή το 60ό έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

16Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους πριν από το 1983 που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και Τραπεζών) που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ;

Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010. Αυτά είναι τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος και η σύνταξη χορηγείται με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

17Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο ΙΚΑ;

Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.

Για όσους όμως θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού, για τον οποίο πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά.

Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξή του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά.

18Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;

α. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Οταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

β. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα
Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας του. Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).

Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.

Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.

Οπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/1/2011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:

35
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΛΓΑ
20/06/2011 21:59
Ειμαι μητερα ανηλικου 9 χρονων.Απο το 1988 εωs 1998 ημουν ασφαλισμενη στο Ι.Κ.Α. Απο το 1998 μεχρι σημερα [20-6-2011] ειμαι ασφαλισμενη στο Δημοσιο.Ειμαι 49 χρονων. ποτε μπορω να συνταξιοδοτηθω με πληρη συνταξη και τι πρεπει να κανω για να θεμελιωσω δικαιωμα συνταξηs ;Ευχαριστω.
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28/03/2011 19:58
εχω γεννηθεί τον μαρτιο του 1946.η πρωτη ασφαλιση μου στο ΙΚΑ 24-02-1961 με 2440 ενσημα.απο 1-01-1980 εως 31-12-1999 στο ΤΑΕ.απο 1-01-2000 εως και σημερα ΤΣΑ.μπορειτε να μου πειτε τι συνταξη θα παρω?ευχαριστω.
ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22/03/2011 23:39
ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 22.10.1962 ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 31.12.2010 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 22.5.1990 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παπαδοπούλου Μάγδα
24/02/2011 14:57
Eϊμαι εκπ/κος 53 ετών. Εχω ανήλικο παιδί (4 ετών).Εχω 21 έτη υπηρεσίας. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη; Μπορώ να αναγνωρίσω τα έτη σπουδών για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Ευτυχης πυροβολακης
18/01/2011 19:09
εχω διοριστει 8-12-1983 σε δημοσιο νοσοκομειο στο ακτινολογικο- αξονικο τομογρφο,τα τρια πρωτα χρονια εχω ΙΚΑκαι τα υπολοιπα ειμαι ασφαλισμενος στο δημοσιο, εχω ενα ανηλικο παιδι, ειμαι 51 χρονων ποτε μπορω να παρω συνταξη;
ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14/01/2011 18:34
Eίμαι στρατιωτικός και το Δεκέμβριο του 2010 έκλεισα 24 χρόνια υπηρεσία μαζί με 23 μήνες στρατιωτική θητεία την οποία και έχω αναγνωρίσει. Παράληλα εχω και 18 μήνες ένσυμα του ΙΚΑ. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστιό των στρατιωτικών εχω θεμελιώσει συνταξιοδωτικό δικαίωμα μέσα στο 2010.Ευχαριστώ
μαρια κουμιωτη
20/12/2010 20:23
βγαινω με μειωμενη συνταξη στα 50 με ανηλικο . οι μικτες αποδοχες ειναι 1300 και οι καθαρες ειναι 1100 . τι συνταξη θα βγαλω ; εχω ασφαλεια ολα τα χρονια στο ικα.
Πρώιας Ιωάννης
07/12/2010 15:23
Είμαι γεννημένος το 1954 και είμαι Δημοτικός Υπάλληλος.Έχω 31 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας,9 μήνες σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αναγνωρισμένη και 28 μήνες εξαγοράσμένη στρατιώτική θητεία.Μπορώ να συνταξιδιοτηθώ τώρα (Δεκέμβριος 2010) ;
Χρύσογλου Γεώργιος
26/11/2010 15:44
Είμαι γεννημένος 10.08.53 και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1968, έχω 6500 ένσημα, εκ των οποίων τα τελευταία 5500 βαρέα, ενδιάμεσα έχω και 1200 ένσημα στο ΤΕΒΕ και άλλα 2400 στο ΤΕΒΕ παράλληλα με το ΙΚΑ. Είχα την επιμέλεια του ενός από τα δύο παιδιά με δικαστική απόφαση. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη; Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων; Σε κάθε περίπτωση πότε θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης; Πόσα χρόνια μπορώ να εξαγοράσω και πότε; Μπορώ παράλληλα με τα χρόνια του ΙΚΑ να εξαγοράσω και τα 5 χρόνια στο ΤΕΒΕ πριν την έναρξη επιτηδεύματος και πώς; Ευχαριστώ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
16/11/2010 22:14
Είμαι τρίτεκνη μητέρα.Εχω τρία ανήλικα παιδιά. Εχω δουλέψει στον ιδιωτικό Τομέα από 1/8/1994 μέχρι 31/8/2004 όπου και διορίστηκα ώς εκπαιδευτικός στο δημόσιο από 1/9/2004 μέχρι σήμερα. Οι σπουδές μου είναι 4 χρόνια. Υπάρχει για μένα θεμελίωση σύνταξης στα 50 ? με κάποιον άλλο τρόπο;
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ
31/10/2010 19:53
Έχω γεννηθεί 08/02/1963 στο τέλος του 2010 θε έχω 7227 ένσημα στι Ι.Κ.Α. . Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;;; Πότε κατοχυρώνω δικαίωμα σύνταξης;;; Τα πρώτα ένσημά μου είναι το Μάϊο του 1986 . Ευχαριστώ.
μαρια σερεφοπουλο
26/10/2010 08:05
ειμαι 48 χρονων εργαζπμαι απο το 1985 τον 6 του 1987 διοιριστηκα στο ικα οπου υπηρετω μεχρι σημερα ειμαι μητερα 3 παιδιων εκ των οποιων τα 2 ανηλικα μπορω να βγω σημερα στηυν συνταξη με κοινεσ διαταξεισ αν οχι πωσ μπορω
Χριστοδούλου Αθανασία
04/09/2010 10:31
Είμαι μόνιμη υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχω συμπληρώσει μέχρι σήμερα 31,5 έτη ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και 5 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι 52 ετών. όταν είχα συμπληρώσει 5.500 ημερομίσθια είχα ανήλικο παιδί. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΚΑΡΑΚΕΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ
03/09/2010 10:29
το 1980 ασφαλιστηκα στο τεβε εως το 1988
1988διοριστηκα στο δημοσιο εως σημερα
εχω 30 χρονια διαδοχικη ασφαλιση και ειμαι 50 ετων σας παρακαλω πολυ απαντηστε μου εαν σημερα βγαινω στη συνταξη
Μουστάκας Ιωάννης
01/09/2010 20:29
Είμαι στρατιωτικός με 24 χρόνια υπηρεσίας και τρία [3] παιδιά με σύζυγο άνεργη μπορώ να πάρω σύνταξη με την 20 ετη πραγματική υπηρεσία
Βασιλική Εξάρχου
24/08/2010 13:42
Είμαι εργαζόμενη στο ΙΚΑ απο το 1987(πάνω απο 5500 ένσημα).Η κόρη μου ενηλικιώθηκε το Μάρτιο του 2010, εάν καταθέσω τώρα τα ένσημά μου θεμελιώνω σύνταξη στα 50 μου λόγω ανηλίκου?
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10/08/2010 22:25
? Είμαι γεννημένος την 14-11-1951 και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος από 8-12-1979. ? Εχω αναγνωρίσει, με εξαγορά βάσει του Ν.1505/83 περί διαδοχικής ασφάλισης, προϋπηρεσία του ιδιωτ. τομέα στο δημόσιο, 5 χρόνια-10 μήνες-24 ημέρες (συντάξιμο χρόνο για το δημόσιο μόνο - και όχι και για τα Ταμεία του δημοσίου). ? Επίσης έχω αναγνωρίσει με εξαγορά, και στρατιωτική θητεία 2 χρόνια-6 μήνες-1 ημέρα (συντάξιμο χρόνο για το δημόσιο μόνο - και όχι και για τα Ταμεία του δημοσίου). ? Σήμερα κατέχω το 3ο μισθολ. κλιμάκιο (βασικός μισθός 1.585,00 €). Παρακαλώ, με τα σημερινά δεδομένα: ? Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το δημόσιο και από τα σχετικά Ταμεία του δημοσίου και πότε μπορεί να μου καταβληθεί η σύνταξη. Αν υποχρεούμαι να καταβάλλω εισφορές και στα άλλα ταμεία του δημοσίου. ? Εάν μπορεί να υπολογιστεί περίπου το ποσό της σύνταξης. ? Εάν έχω ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως υπολογίζω, αν μπορώ να υποβάλλω αίτηση για σύνταξη αρχές του 2011, προκειμένου να τύχω αύξησης του εφάπαξ, όπως άκουσα, λόγω αλλαγής χρόνου (εάν δοθεί τελικά). Ευχαριστώ
Ζουλάκη Γεωργία
10/08/2010 11:34
Είμαι ασφαλισμένη το ΙΚΑ απο το 1991θα έχω εως το τέλος του 2010 4.450 ένσημα και ανήλικο παιδί 8ετών.Μπορώ να θεμελώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα εως το τέλος του χρονου , αν αναγνωρισω τους πλασματικους χρονους λοχίας για 2 παιδιά και 3 χρόνια ανατροφήςτους ετσι ώστε να παρω πληρη σύνταξη στα 55 με ανήλικο?(5.500 ενσημα).
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
08/08/2010 20:26
Ασφαλισμενοσ το 1964με 1000 ενσημα στο ΙΚΑ 5 χρονια στον Καναδα 12,8 χρονια στο ΤΕΒΕ 19 χρονια στο ΙΚΑ με σημερινεσ αποδοχεσ 1400 ευρς τον μηνα 28 μηνεσ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Θα ηθελα να μαθω ποσο εξαγοραζεται ο στρατοσ τον χρονο,και τι συνταξη μπορω να παρω?Ηλικια 60 χρονων.
Μ.Δ.
06/08/2010 10:00
Είμαι 50 χρονών (24/2/1960) παντρεμένη με 1 ενήλικο παιδί (25/6/1982).Διορίστηκα δασκάλα στις 30/8/1983 (Φ.Ε.Κ.)σε δημόσιο σχολείο μέχρι σήμερα.Δούλεψα όμως 1 έτος (1979-1980) σε ιδιωτικό σχολείο και 2 έτη (1981-1983) σε δημόσιο σχολείο σαν αναπληρώτρια.Έχω συνολικά 31 χρόνια υπηρεσίας και Μ.Κ.3. Στις 20/10/2010 θα έχω Μ.Κ.2.Οι καθαρές αποδοχές μου σήμερα είναι 1619 ευρώ.Θα ήθελα να ρωτήσω 1)συγκαταλέγομαι στους διορισθέντες μέχρι 31/12/1982? 2) πότε με συμφέρει να βγω στη σύνταξη και με πόσα χρήματα? 3) θα πρέπει να πληρώσω κάποια ταμεία για το 1 έτος του ιδιωτικού και τα 2 έτη της αναπληρώτριας για τη σύνταξη?Περιμένω να μου απαντήσετε!Ευχαριστώ!
ΚΤ
06/08/2010 09:06
τι γίνεται τελικά με την σύνταξή με 37 ετια χωρίς όριο ηλικίας στο ΙΚΑ ? θα υπάρξει τροπολογία για να ισχύσει και το 2011? Όλοι εμείς που για λίγα ένσημά δεν προλαβαίνουμε να βγούμε το 2010 δεν δικαιούμαστε μια υπεύθυνη απάντηση ? Τι παιχνίδια είναι αυτά με τις ανώνυμες διαρροές στον τύπο και τα διάφορα άρθρα σε μεγάλη εφημερίδα που γράφουν για αδικίες που θα διορθωθούν με τροπολογία; Μεγαλύτερη αδικία από την άνιση μεταχείριση μεταξύ των λεγόμενων ειδικών ταμείων και των υπόλοιπων ασφαλισμένων του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ των πρώην ειδικών ταμείων συνεχίζουν να βγαίνουν στην σύνταξη με 35 χρόνια ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι ούτε με 37 ................ Αν είναι δυνατόν !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PASTRAS NIKOS
05/08/2010 16:15
Κατι ακούγεται οτι για την 37ετία χωρίς όριο ηλικίας θα δοθεί ένα ακόμα έτος δηλ & το 2011 Έχετε ακούσει κάτι??? Αν ναι θα ισχύει και για τον ΟΑΕΕ??
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
05/08/2010 15:17
Γεννηθηκα 20/7/1957.Στις 31/7/2011 θα εχω 11050 ενσημα εκ των οποιων τα 10750 βαρεα ανθυγειινα.Μπορω να αγορασω καποια του στρατου για να συμπληρωσω 11100 και να βγω με ανεξαρτητο οριο ηλικιας?η θα πρεπει να περιμενω να γινω 55 ετων?
Μυλωνας Παντελής
05/08/2010 14:35
Ειμαι 57 χρονών και εχω 33 χρονια ασφαλισης στο παλιο το ΤΕΒΕ σημερινο ΟΑΕΕ επίσης εχω και ενα χρόνο ΙΚΑ πότε μπορω να βγω στην συνταξη ?
Σ.Κ
05/08/2010 13:32
Οτι δεν θα παρετε συνταξη ποτε,ακομα δεν το έχετε καταλαβει!???
Διομ. ΚΩΝ.
05/08/2010 13:21
Από το 1981 ως το 1983 κατά καιρούς ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Αργότερα απέκτησα σταθερή εργασία, οι δε μήνες ασφάλισής μου όπως και η εφεδρεία της στρατιωτικής μου θητείας αναγνωρίσθηκαν στην υπηρεσία μου, με αποτέλεσμα να φαίνομαι και να είμαι ασφαλισμένος συγκεντρωτικά, από τον Ιαναουάριο του 1983 ανελλειπώς μέχρι σήμερα. Παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να με πληροφορήσετε, η περίπτωσή μου εντάσσεται στους ασφαλισμένους πριν το 1983 ή μετά το 1983.
Μ.
05/08/2010 12:56
Πολλά λόγια για το τίποτα.
Γιατί τίποτα απο αυτά δεν θα ισχυει σε ένα χρόνο, αν δεν τα καταργήσουν τα δικαστήρια θα τα καταργήσει ο λαός.
Όχι σαράντα χρόνια (είναι για πολλά γέλια αυτό το νούμερο) δεν πρόκειτε να δουλέψουμε που να χτυπιούνταιι κάτω, αλλά θα φάνε και σαράντα κλωτσιές.
Δ.Σκαμνέλος
05/08/2010 12:55
Η σύζυγός μου την 31/3/2011 κλείνει τα 55 χρόνια και θα έχει συγκεντρωμένα 9.750 ένσημα.
Εάν απαιτείται θα μπορεί να αναγνωρίσει και 1 έτος για ανατροφή παιδιών.
Πότε θα μπορεί να βγεί σε σύνταξη ??
ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
05/08/2010 12:35
Είμαι δασκάλα.Διορίστηκα στις 30/8/1983(Φ.Ε.Κ.).Δούλεψα όμως σαν αναπληρώτρια πριν,( 2 χρόνια σε δημόσιο σχολείο και 1 χρόνο σε ιδιωτικό).1)Θα συμπεριληφθώ στους παλιούς? 2)Πότε με συμφέρει να βγω στη σύνταξη ? 3)Πρέπει να πληρώσω,για να υπολογιστούν στη σύνταξη τα 3 χρόνια της αναπληρώτριας?
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
05/08/2010 12:23
Γιατί τέτοια αδικια και μένος εναντίων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ πριν απο το 1983 ,που φ΄ρτος συμπληρώνουν 36 χρόνια συνεχούς ασφάλισης και το 2011 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν εστω ενα χρόνο πλασματικό και να φύγουν με το παλιο καθεστώς της 37ετίας και πάλι εστω με προσθήκες χρόνων πχ 56 ετών για το 2011,57ετών το 2012.Ετσι κι αλλοιώς αυτοί παγιδεύονται στα 58 χρόνια αφού φέτος κατωχυρώνουν την 35ετία.
Στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ οι αντίστοιχοι ασφαλισμένοι εξασφάλισαν την 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Ειμαστε όλοι οι Ελληνες τελικά ίσοι ή κάποιοι οχι ;
themis
05/08/2010 11:46
με το ΤΕΒΕ κλπ τι γίνετε ? Σωστό θα είναι και η Ελλάδα να πράξει όπως η Ευρώπη την άμεση συνταξιοδότηση με λήξη εργασίας ενός επιχειρηματία ,και όχι να του λέει εάν δεν φέρεις αυτό και αυτό τότε θα περιμένεις ! και ίσως δεν πάρεις σύνταξη ! ( αυτό λέγετε απάτη ) , η πληρωτέα συντάξιμη δαπάνη που πληρώνει ένας επιχειρηματίας για τα γεράματα είναι για ένα σκοπό και μόνο .Στην Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση εάν από αμέλεια και απαράδεκτη εισπρακτική στάση τυχών χρεών μιας επιχείρησης προς το δημόσιο που δεν εισέπραξαν από την επιχείρηση ? να στρέφονται στην αρπαγή μιας αποταμιεύσεως που συμπληρώνει μια ολόκληρη ζωή ? στο ΤΕΒΕ ταμείο έμπορων κλπ .
Η νέοι σήμερα γνωρίζουν την ΠΑΓΙΔΑ , και δεν θα μπουν στην περίφημη (ραχοκοκαλιά της οικονομίας?)
Τρίτεκνος ρωτά
05/08/2010 11:24
Επανέρχομαι γιατί είδα ότι δεν δημοσιεύετε όσοι γράφουν με κεφαλαία. Είμαι πατέρας 3 παιδιών, παντρεμένος (και όχι διαζευγμένος) και ανήκω σε ειδικό Ταμείο. Η σύζυγος έχει ΤΕΒΕ. Συμπληρώνω 25 έτη εργασίας το 2011 και η κυβέρνηση είχε πει ότι μπορώ να πάρουμε σύνταξη λόγω τριτεκνίας. Μέχρι τις 31/12/2010 χρειάζεται ο πατέρας να έχει την επιμέλεια των παιδιών είτε ως χήρος είτε ως διαζευγμένος με δικαστική απόφαση. Από 1/1/2011ΔΕΝ ισχύει αυτό με την προϋπόθεση όμως να έχεις συμπληρωμένα 25 έτη (και όχι 20)χωρίς να χρειάζεται να χωρίσεις και να διαλύσεις την οικογένειά σου. Το ερώτημά μου είναι: αν δεν θέλω να φύγω από τώρα εφόσον έχω θεμελιώσει το δικαίωμα πότε μπορώ να φύγω; Ευχαριστώ

Γ. Διαμαντης
05/08/2010 11:06
Τις εισφορες στα ταμεια σας ποιος θα τις πληρωνει για να παιρνεται συνταξι.????
Το σημαντικο ειναι οχι ποτε θα παρετε συνταξι, Αλλα αν θα συνεχισετε να την παιρνετε.

και ενα ειναι σιγουρο. Τα ταμεια σας δεν εχουν λεφτα.
Οι εισφορες εχουν στερεψει.
Δεν υπαρχει απο μηχανης θεος να δωση λεφτα στο ταμειο σας.
Σκεφθητε . Απο ποιους θα παρη το κρατος λεφτα να τα δωση στα ασφαλιστικα ταμεια σας???
Απο φορολογια που δεν φτανει να πληρωσουν υπαλληλους??
Δανεικα απο το ΔΝΤ???
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
05/08/2010 10:57
Η Γυναίκα μου είναι νηπιαγωγος με ανήλικο παιδί (έτος γένησης 1996). Από το 1992 έως σήμερα έχει στο Δημόσιο 16 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης απο το 1987 ήταν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ (Παιδικός σταυμός). Πότε θεμελιώνει δικαίωμα και πότε μπορεί να βγεί στη σύνταξη.
Αρετακης Ιακωβος
05/08/2010 09:40
ποια θα είναι η συνταξη του ΤΣΑΥ με 40 χρονια 60 χρονών