ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

19 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202029 Ιουλίου 202026 Μαΐου 202009 Μαΐου 202024 Απριλίου 202015 Απριλίου 202001 Απριλίου 202029 Μαρτίου 202027 Μαρτίου 202025 Μαρτίου 202024 Μαρτίου 202012 Δεκεμβρίου 2019