Αγ. Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας