Χανιά

23 Σεπτεμβρίου 202322 Σεπτεμβρίου 202317 Σεπτεμβρίου 202313 Σεπτεμβρίου 202303 Σεπτεμβρίου 202331 Αυγούστου 202330 Αυγούστου 202329 Αυγούστου 202327 Αυγούστου 202324 Αυγούστου 202320 Αυγούστου 202319 Αυγούστου 202318 Αυγούστου 202317 Αυγούστου 202316 Αυγούστου 202314 Αυγούστου 202313 Αυγούστου 202311 Αυγούστου 202310 Αυγούστου 202309 Αυγούστου 202308 Αυγούστου 202306 Αυγούστου 202303 Αυγούστου 202330 Ιουλίου 202329 Ιουλίου 202328 Ιουλίου 2023