Φιλιππίνες

26 Σεπτεμβρίου 202222 Αυγούστου 202231 Δεκεμβρίου 202116 Δεκεμβρίου 202112 Οκτωβρίου 202120 Σεπτεμβρίου 202106 Ιουλίου 202104 Ιουλίου 202121 Ιανουαρίου 202123 Δεκεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202002 Απριλίου 202023 Μαρτίου 202015 Δεκεμβρίου 201903 Νοεμβρίου 201930 Οκτωβρίου 201929 Οκτωβρίου 201901 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουλίου 201927 Ιουλίου 201923 Απριλίου 201922 Απριλίου 201914 Απριλίου 201908 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201927 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201830 Δεκεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 2018