Υδρογονάνθρακες

28 Ιανουαρίου 201519 Δεκεμβρίου 201405 Νοεμβρίου 201420 Οκτωβρίου 201402 Οκτωβρίου 201401 Οκτωβρίου 201418 Σεπτεμβρίου 201403 Σεπτεμβρίου 201428 Αυγούστου 201404 Ιουλίου 201425 Ιουνίου 201423 Μαΐου 201415 Απριλίου 201428 Μαρτίου 201429 Ιανουαρίου 201429 Νοεμβρίου 201308 Νοεμβρίου 201306 Νοεμβρίου 201331 Οκτωβρίου 201307 Μαΐου 201327 Φεβρουαρίου 2013