Υδρογονάνθρακες

23 Ιανουαρίου 202114 Ιουλίου 202016 Απριλίου 202022 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202029 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201913 Ιουλίου 201927 Ιουνίου 201926 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201915 Μαΐου 201922 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201914 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201915 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201815 Φεβρουαρίου 201803 Μαΐου 201730 Μαρτίου 201720 Οκτωβρίου 201514 Ιουλίου 201515 Ιουνίου 201503 Φεβρουαρίου 2015