ΤΑΙΠΕΔ

09 Ιανουαρίου 202231 Μαΐου 202129 Οκτωβρίου 202030 Σεπτεμβρίου 202031 Ιανουαρίου 202027 Ιανουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202012 Σεπτεμβρίου 201906 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουνίου 201908 Απριλίου 201905 Απριλίου 201922 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 201822 Αυγούστου 201803 Φεβρουαρίου 201804 Οκτωβρίου 201729 Μαρτίου 201701 Φεβρουαρίου 201720 Νοεμβρίου 201610 Οκτωβρίου 201604 Οκτωβρίου 201614 Σεπτεμβρίου 201620 Μαΐου 201610 Απριλίου 201609 Απριλίου 201608 Απριλίου 201616 Φεβρουαρίου 201602 Φεβρουαρίου 201627 Ιανουαρίου 201621 Ιανουαρίου 201609 Ιανουαρίου 201608 Ιανουαρίου 201629 Δεκεμβρίου 2015