Σύνοδος Κορυφής

21 Φεβρουαρίου 202013 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201919 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201917 Οκτωβρίου 201902 Ιουλίου 201901 Ιουλίου 201921 Ιουνίου 201920 Ιουνίου 201909 Μαΐου 201910 Απριλίου 2019