Σύνοδος Κορυφής

24 Ιουνίου 202223 Ιουνίου 202231 Μαΐου 202230 Μαΐου 202224 Μαρτίου 202211 Μαρτίου 202224 Φεβρουαρίου 202217 Δεκεμβρίου 202116 Δεκεμβρίου 202122 Οκτωβρίου 202121 Οκτωβρίου 202125 Ιουνίου 202108 Μαΐου 202122 Απριλίου 202107 Απριλίου 202127 Μαρτίου 202124 Μαρτίου 202121 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202122 Ιανουαρίου 202118 Ιανουαρίου 202118 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202012 Δεκεμβρίου 202011 Δεκεμβρίου 2020