Σύνοδος Κορυφής

24 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201827 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201828 Ιουνίου 2018