Σύμη

11 Νοεμβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201912 Αυγούστου 201921 Ιανουαρίου 201917 Απριλίου 201720 Οκτωβρίου 201501 Σεπτεμβρίου 201529 Αυγούστου 201507 Απριλίου 201507 Φεβρουαρίου 201521 Οκτωβρίου 201406 Οκτωβρίου 201403 Οκτωβρίου 201408 Σεπτεμβρίου 201412 Ιουλίου 2014