Συμβούλιο της Ευρώπης

10 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202204 Νοεμβρίου 202015 Μαΐου 202009 Ιουλίου 201911 Μαρτίου 201919 Φεβρουαρίου 201914 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201809 Οκτωβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201823 Φεβρουαρίου 201824 Ιανουαρίου 201823 Νοεμβρίου 201726 Σεπτεμβρίου 201711 Μαΐου 201602 Μαρτίου 201601 Μαρτίου 201614 Δεκεμβρίου 201520 Ιουνίου 201523 Απριλίου 201524 Φεβρουαρίου 201510 Φεβρουαρίου 201510 Νοεμβρίου 201418 Σεπτεμβρίου 201401 Ιουνίου 201410 Απριλίου 201407 Απριλίου 201406 Μαρτίου 201403 Δεκεμβρίου 201309 Ιουλίου 201313 Μαΐου 2013