σεισμοί

12 Μαΐου 202214 Απριλίου 202213 Απριλίου 202207 Απριλίου 202225 Οκτωβρίου 202121 Οκτωβρίου 202120 Οκτωβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202128 Σεπτεμβρίου 202124 Σεπτεμβρίου 202106 Αυγούστου 202103 Μαρτίου 202113 Ιανουαρίου 202130 Οκτωβρίου 202009 Φεβρουαρίου 202022 Ιανουαρίου 202008 Δεκεμβρίου 201927 Ιουλίου 201917 Μαΐου 201915 Μαΐου 201913 Μαΐου 201915 Ιανουαρίου 201909 Νοεμβρίου 201822 Ιουλίου 201808 Αυγούστου 201708 Φεβρουαρίου 201706 Φεβρουαρίου 201725 Αυγούστου 201625 Σεπτεμβρίου 201528 Μαΐου 201501 Μαΐου 201518 Νοεμβρίου 2014