ποινή

14 Ιουνίου 202217 Μαΐου 202216 Μαΐου 202207 Απριλίου 202222 Μαρτίου 202215 Μαρτίου 202224 Φεβρουαρίου 202209 Φεβρουαρίου 202203 Δεκεμβρίου 202129 Οκτωβρίου 202111 Μαρτίου 202115 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202007 Ιανουαρίου 202004 Δεκεμβρίου 201905 Μαρτίου 201808 Δεκεμβρίου 201712 Οκτωβρίου 201729 Μαΐου 201731 Οκτωβρίου 201615 Σεπτεμβρίου 201617 Αυγούστου 201603 Αυγούστου 201608 Ιουνίου 201609 Μαΐου 201628 Μαρτίου 201630 Νοεμβρίου 201527 Μαρτίου 201526 Φεβρουαρίου 201502 Φεβρουαρίου 201521 Νοεμβρίου 201404 Νοεμβρίου 2014