πετρέλαιο

11 Ιανουαρίου 202309 Ιανουαρίου 202329 Δεκεμβρίου 202223 Δεκεμβρίου 202206 Δεκεμβρίου 202205 Δεκεμβρίου 202204 Δεκεμβρίου 202203 Δεκεμβρίου 202224 Νοεμβρίου 202202 Νοεμβρίου 202219 Οκτωβρίου 202218 Οκτωβρίου 202217 Οκτωβρίου 202216 Οκτωβρίου 202213 Οκτωβρίου 202209 Οκτωβρίου 202203 Οκτωβρίου 202228 Σεπτεμβρίου 202226 Σεπτεμβρίου 202224 Σεπτεμβρίου 202223 Σεπτεμβρίου 202223 Αυγούστου 202212 Αυγούστου 202209 Αυγούστου 202201 Αυγούστου 202212 Ιουλίου 202208 Ιουνίου 202205 Ιουνίου 202204 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202230 Μαΐου 202218 Μαΐου 2022