πετρέλαιο

22 Μαΐου 202001 Μαΐου 202030 Απριλίου 202028 Απριλίου 202027 Απριλίου 202025 Απριλίου 202023 Απριλίου 202022 Απριλίου 202021 Απριλίου 202020 Απριλίου 202018 Μαρτίου 202013 Ιανουαρίου 202012 Νοεμβρίου 201911 Νοεμβρίου 201910 Νοεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201909 Οκτωβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201918 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201901 Ιουλίου 201913 Ιουνίου 2019