πετρέλαιο

03 Νοεμβρίου 202114 Οκτωβρίου 202102 Ιουνίου 202126 Απριλίου 202118 Φεβρουαρίου 202126 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202002 Αυγούστου 202023 Ιουλίου 202012 Ιουλίου 202022 Μαΐου 202001 Μαΐου 202030 Απριλίου 202028 Απριλίου 202027 Απριλίου 202025 Απριλίου 202023 Απριλίου 202022 Απριλίου 202021 Απριλίου 202020 Απριλίου 202018 Μαρτίου 202013 Ιανουαρίου 202012 Νοεμβρίου 2019