Πανεπιστήμιο

23 Ιουλίου 201904 Ιουνίου 201915 Μαρτίου 201916 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201823 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας