Πανεπιστήμιο

20 Νοεμβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 201923 Ιουλίου 201904 Ιουνίου 201915 Μαρτίου 201916 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας