Με νέο εξεταστικό σύστημα και ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά πανεπιστημιακό τμήμα υποδέχεται η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας το 2021. Βέβαια, η εκτίμηση εκπαιδευτικών και αναλυτών είναι ότι ένας αριθμός περιφερειακών κυρίως τμημάτων δεν θα καλύψει φέτος τις προσφερόμενες θέσεις, ακριβώς λόγω της «έλλειψης» των μαθητών με πολύ χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις. Αποτελούσε όμως, με βεβαιότητα, στρέβλωση του εξεταστικού συστήματος η είσοδος στα ΑΕΙ υποψηφίων με βαθμούς… 1,3 όπως φάνηκε κατά την περσινή βαθμολογική διαδικασία.

Πάντως και φέτος ευκαιρίες υπάρχουν, ενώ όπως λέει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης μιλώντας στα «ΝΕΑ», πέρα από τα «παραδοσιακά» τμήματα, τα οποία γνωρίζουν οι περισσότεροι μαθητές και γονείς, στο σύνολο των 459 τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει και ένας αξιόλογος αριθμός τμημάτων που «κρύβουν» διεξόδους και επαγγελματικές προοπτικές στις οποίες δεν παραπέμπει η ονομασία τους. Μάλιστα, συμπληρώνει ο ίδιος, ορισμένοι μαθητές άκριτα τα απορρίπτουν με μοναδικό κριτήριο την «άγνωστη» ονομασία τους.

Και ποια είναι αυτά; Ο Χρ. Ταουσάνης αναφέρει μερικά από τα νέα αλλά και παλαιότερα τμήματα στα οποία οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ θα βρουν φέτος κρυμμένες ευκαιρίες. Και συγκεκριμένα:

1 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ενας συνδυασμός δηλαδή μηχανικού και οικονομικο-διοικητικού στελέχους. Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές στα πεδία της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) και της Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering) και προσφέρεται από δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 4ο).

2Στατιστικής – Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο – Πανεπιστήμιο Πειραιώς): Προετοιμάζει επιστήμονες οι οποίοι θα μπορούν να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά προγράμματα, να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους, να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα. Δίνει δε δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου στους αποφοίτους τους που προσφέρουν δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Ο κλάδος της αναλογιστικής αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο.

3Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής  Αττικής) και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Παρά το γεγονός ότι ως μηχανικοί δεν εντάσσονται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ακόμη (π.χ. μηχανολόγων μηχανικών), τα εν λόγω τμήματα εστιάζουν στο πεδίο του industrial design, με έμφαση στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης-διοίκησης των εν λόγω πεδίων και στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών προϊόντων. Προετοιμάζουν αποφοίτους που θα αξιοποιήσουν υπάρχουσες και μελλοντικές νέες τεχνολογίες για να σχεδιάσουν καινοτόμα εύχρηστα και λειτουργικά προϊόντα.

4Βιοϊατρικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής): Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ενσωματώσει πεδία όπως η αισθητική, η οπτομετρία, η ακτινοθεραπεία, η οδοντική τεχνολογία και τα ιατρικά εργαστήρια. Πρακτικά έχει θεσμοθετήσει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου με τα αντίστοιχα αντικείμενα ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

5Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός-σχεδιαστής προϊόντων πολιτισμού και επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών. Το τμήμα συνθέτει την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα με την εφαρμογή τους στον πολιτισμό. Προετοιμάζει τα στελέχη που θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μεταφέρουν τον πολιτισμό στην ψηφιακή «νέα» πραγματικότητα.

6Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως μηχανικός τεχνολογίας υλικών-σχεδίασης κατασκευών και υλικών τεχνολογίας. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να απασχολούνται στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών. Ειδικά στην εποχή της τρισδιάστατης εκτύπωσης αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή σε πολλά πεδία.

Οι παράμετροι έχουν να κάνουν με τη φοίτηση

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης (φωτογραφία), για το σύνολο των τμημάτων, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και να εξετάσουν όλες τις σχετικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη φοίτηση, τις προοπτικές καριέρας.