μετοχές

27 Μαΐου 202011 Δεκεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201925 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201908 Απριλίου 201914 Μαρτίου 201904 Ιανουαρίου 201921 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201814 Αυγούστου 201817 Οκτωβρίου 201418 Ιουλίου 201416 Δεκεμβρίου 201315 Φεβρουαρίου 2013