Μέρκελ

01 Απριλίου 202028 Μαρτίου 202019 Φεβρουαρίου 202028 Νοεμβρίου 201909 Νοεμβρίου 201915 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201911 Σεπτεμβρίου 201929 Αυγούστου 201928 Αυγούστου 201923 Αυγούστου 201921 Αυγούστου 201919 Αυγούστου 201916 Αυγούστου 201902 Αυγούστου 201926 Ιουλίου 201923 Ιουλίου 201913 Ιουλίου 201908 Ιουλίου 201929 Ιουνίου 201928 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201911 Ιουνίου 201907 Ιουνίου 201927 Μαΐου 201916 Μαΐου 201901 Μαΐου 2019