Μέρκελ

27 Φεβρουαρίου 202112 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202110 Ιανουαρίου 202115 Δεκεμβρίου 202013 Δεκεμβρίου 202003 Δεκεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202024 Οκτωβρίου 202017 Οκτωβρίου 202020 Σεπτεμβρίου 202020 Αυγούστου 202013 Αυγούστου 202030 Μαΐου 202027 Απριλίου 202021 Απριλίου 202001 Απριλίου 202028 Μαρτίου 202019 Φεβρουαρίου 202028 Νοεμβρίου 201909 Νοεμβρίου 201915 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201911 Σεπτεμβρίου 201929 Αυγούστου 201928 Αυγούστου 2019