Μέρκελ

16 Μαΐου 201901 Μαΐου 201921 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201903 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201913 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201922 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 2019