Λέικερς

31 Μαΐου 202126 Δεκεμβρίου 202011 Οκτωβρίου 202026 Φεβρουαρίου 202014 Νοεμβρίου 201906 Νοεμβρίου 201928 Οκτωβρίου 201913 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201822 Φεβρουαρίου 201728 Μαρτίου 201413 Μαρτίου 201430 Οκτωβρίου 2013