Κούρδοι

15 Μαΐου 201918 Φεβρουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 2018