Καναδάς

23 Σεπτεμβρίου 202308 Σεπτεμβρίου 202303 Σεπτεμβρίου 202327 Αυγούστου 202317 Αυγούστου 202316 Αυγούστου 202303 Αυγούστου 202330 Ιουλίου 202314 Ιουλίου 202304 Ιουλίου 202330 Ιουνίου 202322 Ιουνίου 202320 Ιουνίου 202310 Ιουνίου 202309 Ιουνίου 202308 Ιουνίου 202307 Ιουνίου 202304 Ιουνίου 202312 Μαΐου 202309 Μαΐου 202305 Απριλίου 202325 Μαρτίου 202310 Μαρτίου 202304 Φεβρουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202321 Δεκεμβρίου 202218 Δεκεμβρίου 202227 Νοεμβρίου 202223 Νοεμβρίου 202203 Οκτωβρίου 202220 Αυγούστου 202217 Αυγούστου 202210 Μαρτίου 202203 Ιανουαρίου 2022