Καναδάς

06 Μαΐου 202105 Μαΐου 202116 Απριλίου 202121 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202001 Νοεμβρίου 202028 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202012 Ιουλίου 202001 Ιουλίου 202027 Ιουνίου 202024 Απριλίου 202022 Απριλίου 202020 Απριλίου 202029 Μαρτίου 202006 Φεβρουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202021 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201909 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201911 Σεπτεμβρίου 201925 Αυγούστου 201920 Ιουλίου 201919 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201920 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201911 Δεκεμβρίου 201808 Δεκεμβρίου 201830 Νοεμβρίου 2018