Καναδάς

13 Νοεμβρίου 202001 Νοεμβρίου 202028 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202012 Ιουλίου 202001 Ιουλίου 202027 Ιουνίου 202024 Απριλίου 202022 Απριλίου 202020 Απριλίου 202029 Μαρτίου 202006 Φεβρουαρίου 202017 Ιανουαρίου 2020