Θεσσαλία

22 Ιουνίου 202123 Σεπτεμβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202020 Σεπτεμβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202004 Οκτωβρίου 201910 Ιουλίου 201903 Ιανουαρίου 201903 Οκτωβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201504 Σεπτεμβρίου 201530 Ιουλίου 201513 Φεβρουαρίου 201504 Αυγούστου 2014