ευρωεκλογές

15 Μαρτίου 201912 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201927 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201923 Φεβρουαρίου 201920 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201815 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201823 Αυγούστου 2018