επιθέσεις

02 Ιανουαρίου 202321 Νοεμβρίου 202226 Οκτωβρίου 202210 Οκτωβρίου 202227 Αυγούστου 202110 Αυγούστου 202116 Ιουνίου 202114 Μαΐου 202113 Μαΐου 202129 Οκτωβρίου 202007 Σεπτεμβρίου 202017 Αυγούστου 202006 Ιουλίου 202021 Φεβρουαρίου 202011 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202018 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201915 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201922 Ιουλίου 201916 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201921 Μαΐου 201919 Μαΐου 201915 Μαΐου 201911 Μαΐου 201930 Απριλίου 201922 Απριλίου 2019