εισιτήρια

11 Ιουλίου 201912 Απριλίου 201916 Ιανουαρίου 201929 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201826 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας