δραχμή

11 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201908 Φεβρουαρίου 201919 Αυγούστου 201801 Φεβρουαρίου 201714 Οκτωβρίου 201610 Φεβρουαρίου 201625 Σεπτεμβρίου 201517 Ιουλίου 201507 Ιουλίου 201530 Ιουνίου 201508 Μαΐου 201311 Απριλίου 201307 Απριλίου 201304 Απριλίου 2013