Γιάνης Βαρουφάκης

03 Μαΐου 202302 Μαΐου 202301 Μαΐου 202327 Απριλίου 202326 Απριλίου 202325 Απριλίου 202324 Απριλίου 202320 Απριλίου 202302 Απριλίου 202330 Μαρτίου 202323 Μαρτίου 202322 Μαρτίου 202317 Μαρτίου 202316 Μαρτίου 202314 Μαρτίου 202313 Μαρτίου 202312 Μαρτίου 202311 Μαρτίου 202310 Μαρτίου 202331 Ιανουαρίου 202327 Ιανουαρίου 202325 Ιανουαρίου 2023