Γιάνης Βαρουφάκης

16 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202007 Οκτωβρίου 202024 Ιουλίου 202017 Ιουλίου 202023 Ιουνίου 202015 Ιουνίου 202011 Ιουνίου 202023 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 2020