Γιάνης Βαρουφάκης

24 Ιουλίου 202017 Ιουλίου 202023 Ιουνίου 202015 Ιουνίου 202011 Ιουνίου 202023 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202020 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201927 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201915 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 201911 Οκτωβρίου 201910 Οκτωβρίου 201909 Οκτωβρίου 201908 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201909 Σεπτεμβρίου 2019