Γιάνης Βαρουφάκης

29 Οκτωβρίου 202125 Οκτωβρίου 202112 Οκτωβρίου 202129 Ιουλίου 202117 Ιουνίου 202108 Ιουνίου 202123 Μαρτίου 202115 Δεκεμβρίου 202001 Δεκεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202007 Οκτωβρίου 202024 Ιουλίου 202017 Ιουλίου 202023 Ιουνίου 202015 Ιουνίου 202011 Ιουνίου 202023 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202020 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201927 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201915 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 2019