Γενς Στόλτενμπεργκ

07 Σεπτεμβρίου 202311 Ιουλίου 202304 Ιουλίου 202301 Ιουνίου 202304 Απριλίου 202303 Απριλίου 202331 Μαρτίου 202328 Φεβρουαρίου 202321 Φεβρουαρίου 202314 Φεβρουαρίου 202324 Ιανουαρίου 202326 Δεκεμβρίου 202222 Δεκεμβρίου 202207 Δεκεμβρίου 202229 Νοεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202205 Νοεμβρίου 202202 Νοεμβρίου 202220 Οκτωβρίου 202213 Οκτωβρίου 202212 Οκτωβρίου 202204 Οκτωβρίου 202202 Οκτωβρίου 202230 Σεπτεμβρίου 202229 Σεπτεμβρίου 202228 Σεπτεμβρίου 202223 Σεπτεμβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202217 Αυγούστου 202229 Ιουνίου 202227 Ιουνίου 202213 Ιουνίου 202217 Μαΐου 202212 Μαΐου 2022