Γενς Στόλτενμπεργκ

28 Μαρτίου 201913 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201908 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 2018