Βρετανικό Μουσείο

22 Νοεμβρίου 202113 Αυγούστου 202114 Σεπτεμβρίου 202030 Ιανουαρίου 202012 Σεπτεμβρίου 201903 Σεπτεμβρίου 201921 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201910 Αυγούστου 201814 Σεπτεμβρίου 201508 Απριλίου 201508 Δεκεμβρίου 201406 Δεκεμβρίου 201405 Δεκεμβρίου 201405 Μαρτίου 201417 Φεβρουαρίου 201416 Νοεμβρίου 201330 Οκτωβρίου 201318 Οκτωβρίου 201321 Ιουνίου 2013