ασφαλιστικο

30 Νοεμβρίου 202019 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202022 Οκτωβρίου 202024 Σεπτεμβρίου 202018 Σεπτεμβρίου 202005 Σεπτεμβρίου 202016 Αυγούστου 202004 Αυγούστου 202019 Ιουνίου 202008 Απριλίου 202007 Απριλίου 202006 Απριλίου 202012 Μαρτίου 202027 Φεβρουαρίου 202026 Φεβρουαρίου 202024 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202018 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202001 Φεβρουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202023 Ιανουαρίου 202011 Ιανουαρίου 202004 Ιανουαρίου 202031 Δεκεμβρίου 201930 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 2019