Αριστερά

20 Οκτωβρίου 202204 Απριλίου 202228 Μαρτίου 202222 Δεκεμβρίου 202102 Σεπτεμβρίου 202112 Ιουλίου 202109 Ιουνίου 202104 Ιουνίου 202123 Μαρτίου 202113 Μαρτίου 202106 Μαρτίου 202112 Φεβρουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202108 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202031 Αυγούστου 202029 Αυγούστου 202016 Ιουνίου 202007 Ιουνίου 202020 Απριλίου 202017 Φεβρουαρίου 202022 Σεπτεμβρίου 201922 Αυγούστου 201927 Ιουνίου 201915 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201908 Ιουνίου 201928 Μαΐου 201905 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201906 Ιανουαρίου 2019