αποφυλάκιση

04 Ιουνίου 202101 Ιουνίου 202115 Απριλίου 202108 Φεβρουαρίου 202112 Νοεμβρίου 202028 Ιουλίου 202007 Απριλίου 202002 Δεκεμβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201916 Ιουλίου 201911 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201907 Απριλίου 201914 Μαρτίου 201923 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201826 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201821 Ιουλίου 201719 Μαΐου 201719 Δεκεμβρίου 201623 Αυγούστου 201602 Οκτωβρίου 201501 Ιουλίου 201503 Ιουνίου 201522 Απριλίου 2015