απολύσεις

18 Φεβρουαρίου 202125 Ιουνίου 202011 Ιουνίου 202003 Ιουνίου 202021 Μαΐου 202006 Μαΐου 202009 Απριλίου 202018 Νοεμβρίου 201919 Αυγούστου 201909 Αυγούστου 201902 Ιανουαρίου 201925 Οκτωβρίου 201818 Αυγούστου 201813 Δεκεμβρίου 201731 Οκτωβρίου 201722 Νοεμβρίου 201626 Οκτωβρίου 201618 Αυγούστου 201629 Ιουλίου 201629 Φεβρουαρίου 201603 Φεβρουαρίου 201602 Δεκεμβρίου 201523 Οκτωβρίου 201507 Οκτωβρίου 201505 Φεβρουαρίου 201522 Ιανουαρίου 201524 Δεκεμβρίου 201410 Οκτωβρίου 201409 Οκτωβρίου 201401 Οκτωβρίου 201422 Ιουλίου 201412 Ιουνίου 201407 Μαρτίου 201427 Φεβρουαρίου 201403 Ιανουαρίου 201412 Δεκεμβρίου 2013