Ανδρέας Παπανδρέου

10 Μαΐου 202308 Μαΐου 202305 Μαΐου 202323 Απριλίου 202321 Απριλίου 202311 Απριλίου 202310 Απριλίου 202306 Απριλίου 202313 Φεβρουαρίου 202330 Ιανουαρίου 202318 Ιανουαρίου 202329 Νοεμβρίου 202228 Νοεμβρίου 202218 Οκτωβρίου 202204 Αυγούστου 202223 Ιουνίου 202220 Ιουνίου 202209 Μαΐου 202204 Φεβρουαρίου 202217 Οκτωβρίου 202106 Οκτωβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202124 Ιουλίου 202124 Ιουνίου 202116 Ιουνίου 202111 Ιανουαρίου 202118 Οκτωβρίου 202027 Ιουνίου 202008 Μαΐου 202025 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202023 Ιουνίου 2019