Αναστασιάδης

09 Μαΐου 201924 Μαρτίου 201920 Φεβρουαρίου 201916 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201903 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201830 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 2018