Καταγράφεται ως ένας εν των σύγχρονων κινδύνων. Δεκάδες περιστατικά καταγράφονται εξάλλου και στην χώρα μας. Ο λόγος αφορά την εμμονική παρακολούθηση (stalking), κατά βάση με θύματα γυναίκες και συχνά με λεοντή το επαγγελματικό ενδιαφέρον ή τις ενδοεργασιακές σχέσεις. Η σημερινή έρευνα των «ΝΕΩΝ» αναδεικνύει όψεις του φαινομένου που στον πυρήνα του έχει την κακόβουλη πρόθεση, αλλά συχνά ενέχει και πιο ασύμμετρους κινδύνους.

Εξάλλου το stalking, όπως είναι ο διεθνής όρος του, μεταβάλλει δυσμενώς τους όρους ζωής του θύματος, συνιστά άμεση παραβίαση της ιδιωτικότητας ενώ νέες μέθοδοι μέσω του Διαδικτύου πυκνώνουν προσθέτοντας κρίκους στη δυσκολία αντιμετώπισής του.

Το ακόμη πιο περίπλοκο με το stalking είναι πως το προφίλ του θύτη συχνά δεν ταιριάζει με κλασικό προφίλ ανθρώπου με αποκλίνουσα συμπεριφορά, ενώ η πιο επιθετική του εκδοχή συνδέεται με τις μορφές έμφυλης βίας, κάνοντας το νέο πρόβλημα περισσότερο σύνθετο στους τρόπους απόκρουσής του, που προφανώς πρέπει να έχουν στο κέντρο τους την πρόληψη.

Βεβαίως μαζί με αυτό, κι επειδή το stalking συχνά ρευστοποιείται ως συμπεριφορά και επειδή ορισμένες εκφάνσεις της έμφυλης βίας έχουν δυστυχώς σχεδόν κανονικοποιηθεί, απαιτείται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο που να αναδεικνύει τέτοιες συμπεριφορές ως ποινικά ελεγχόμενες και με παρότρυνση των θυμάτων στην καταγγελία τους. Μαζί προφανώς και με ένα δίχτυ ψυχολογικής υποστήριξης όπου χρειάζεται από ειδικούς και με κεντρική μέριμνα.