Την υψηλή τεχνογνωσία στη συντήρηση των δικτύων φυσικού αερίου επιβεβαίωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προχώρησε με επιτυχία στην αντικατάσταση βάνας στον αγωγό στο συγκρότημα Βόλου - Αγριάς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη τροφοδοσία των 28.000 καταναλωτών της περιοχής, μέσω εναλλακτικής οδού συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Με τη βοήθεια ειδικής μονάδας αποσυμπίεσης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνέχισε να τροφοδοτεί αδιάλειπτα με φυσικό αέριο όλο το συγκρότημα, κι ενώ η διανομή μέσω του αγωγού είχε διακοπεί προσωρινά λόγω των εργασιών αποκατάστασης.