Αφού ήταν αντικυβερνητική η πορεία γιατί δεν έμεινε μέχρι το τέλος;