Οι πιστώτριες τράπεζες προσέφυγαν όπως αναμενόταν στη Δικαιοσύνη με αίτημα την αλλαγή διοίκησης στην Creta Farms, αφού η εταιρεία λόγω της κόντρας των βασικών μετόχων Μανώλη και Κώστα Δομαζάκη είναι ακέφαλη και ο διορισμός νέας διοίκησης με επιλογή προσώπων από τις τράπεζες είναι απαραίτητη συνθήκη ώστε οι τελευταίες να δώσουν το πράσινο φως για την εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου με αίτημα την αλλαγή ΔΣ στην αλλαντοβιομηχανία, καθώς έχουν αυτό το δικαίωμα αφού η πλειοψηφία των μετοχών είναι ενεχυριασμένες σε αυτές. Η δικάσιμος έχει οριστεί για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. Στο κείμενο της προσφυγής οι τράπεζες αναφέρουν πως λόγω της έλλειψης διοίκησης έχουν επιδεινωθεί οι συναλλακτικοί όροι με τους προμηθευτές της εταιρείας και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.