Μια φορά και έναν καιρό ήταν
το «μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους»...