Η Continental καυχιέται ότι το σύστημα αισθητήρων eHorizon της Continental έχει καταφέρει να εξοικονομήσει από το 2012 έως και σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίτρα ντίζελ, δηλαδή το ισοδύναμο σχεδόν τριών εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στις διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούν τα φορτηγά. Το συγκεκριμένο σύστημα, χάρη στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του οχήματός του και λαμβάνοντας πληροφορίες για την κατάσταση του δρόμου κ.ά., προσαρμόζει αυτόματα το στυλ οδήγησης και την ταχύτητα του φορτηγού, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πιο οικονομικό ρυθμό οδήγησης.