Σε πρόωρη αποπληρωμή του «πράσινου» ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2017 προχωρεί η Τέρνα Ενεργειακή, ενώ παράλληλα δρομολογεί την έκδοση νέου θέλοντας να εκμεταλλευτεί την καλή πορεία των μεγεθών της αλλά και το χαμηλό περιβάλλον επιτοκίων που διαμορφώνεται για τα ομόλογα της χώρας.

Το ομόλογο που αποπληρώνεται ήταν ύψους 60 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017 με πενταετή διάρκεια και επιτόκιο 3,85%. Είχε χαρακτηριστεί «πράσινο» επειδή τα κεφάλαια χρηματοδότησαν επενδύσεις του ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές και στη διαχείριση απορριμμάτων.

Τώρα η Τέρνα τρία ολόκληρα χρόνια πριν από τη λήξη του προχωρεί στην πρόωρη αποπληρωμή του, γεγονός που όπως υποστηρίζουν από την εταιρεία καταδεικνύει την οικονομική ευρωστία της Τέρνα Ενεργειακή η οποία αποπληρώνει 101% του κεφαλαίου ως bonus, ενώ πληρώνονται εξ ολοκλήρου και οι τόκοι της περιόδου.

Ειδικότερα, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μεικτό ποσό 1.029,4638 ευρώ, που αναλύεται σε 1.000 ευρώ ονομαστική αξία, 19,4638 ευρώ μεικτό ποσό τόκων και 10 ευρώ ως επιπλέον μεικτό ποσό προπληρωμής (bonus).

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Τέρνα Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού προσδιοριστούν οι δικαιούχοι θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η καταβολή των οφειλόμενων, μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου.

Η διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακή έχει εκδηλώσει την πρόθεση να προχωρήσει στην έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου ύψους από 120 έως 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος από τη νέα «πράσινη» ομόλογο αναμένεται να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις στον τομέα ΑΠΕ. Η εταιρεία κατασκευάζει αυτή την περίοδο νέα έργα συνολικής ισχύος 120 MW στην Εύβοια, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα την κατασκευή νέων έργων συνολικής ισχύος 100 MW στην Ελλάδα.

Συνολικά, ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.509 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.