Κύρτσης Αλέξανδρος Ανδρέας

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας