Θεοχάρης Χάρης

13 Ιουλίου 201913 Απριλίου 201922 Δεκεμβρίου 201825 Αυγούστου 201820 Ιουλίου 201827 Ιουνίου 201805 Απριλίου 201807 Φεβρουαρίου 201819 Ιανουαρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201617 Σεπτεμβρίου 201501 Ιανουαρίου 1970
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας