Την πρόθεση να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών εντός των επόμενων 12 μηνών δηλώνουν πάνω από επτά στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Από αυτές, το 40% προτίθεται οι αυξήσεις να μην υπερβούν το 5%, ενώ μόλις το 1% θα δώσει υψηλότερες του 20%. Αυτό αποτυπώνει η έρευνα της Randstad για το 2024, η οποία εστιάζει στα πλάνα προσλήψεων στην ελληνική αγορά εργασίας, στα εμπόδια που συναντούν οι εταιρείες κατά τη διαδικασία στελέχωσής τους, καθώς και στις στρατηγικές που ακολουθούν για να προσελκύσουν νέα στελέχη ή να κρατήσουν αυτά που ήδη έχουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 2024 παραμένουν οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, και μάλιστα την ίδια στιγμή που καλούνται να αντιμετωπίσουν την έλλειψη της απαραίτητης εργασιακής εμπειρίας στον εκάστοτε κλάδο εξειδίκευσης (53%) ή τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων (41%).

Η έρευνα HR Trends της Randstad για το 2024 δείχνει ότι σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν την προσέλκυση ταλέντων την πιο σημαντική πρόκληση στη λειτουργία τους, όμως μία στις δύο αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση των εργαζομένων.

Πακέτο παροχών

Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έθεσαν το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών στην κορυφή της λίστας, για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Επίσης, η διατήρηση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας, μέσω κάποιου μοντέλου υβριδικής, αποτελούν καθοριστικούς λόγους για την ελκυστικότητα του εργοδότη.  Μάλιστα η υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (78%) και η δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης (58%) αναδεικνύονται οι σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις που θα υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις το 2024. Οσο για τις οικονομικές παροχές, αυτές θα αποτελέσουν τον άσο στο μανίκι εκείνων που αναζητούν προσωπικό, με επτά στις δέκα να παρέχουν κινητό τηλέφωνο, ατομικό bonus απόδοσης και ιδιωτική ασφάλιση.

Για το 64% των εργαζομένων η αποχώρηση από την τρέχουσα εργασία τους έχει να κάνει με το ότι λαμβάνει καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη, ενώ για το 46% η αναζήτηση περισσότερων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης παίζει καθοριστικό ρόλο.

Για το 2024 το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει πρόθεση για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους, ενώ μόλις το 4% των επιχειρήσεων σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού. Ωστόσο το 48% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι το συνολικό κόστος απασχόλησης θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση φέτος. Μάλιστα προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται στους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 53% και 43% αντίστοιχα, ενώ οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης ταλέντων είναι των μηχανικών (83%), της τεχνολογίας (78%) και της παραγωγής (57%).