Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της ΟΠ Θετικών Σπουδών στη Φυσική και οι υποψήφιοι της ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών

Δείτε τις απαντήσεις το μάθημα της Φυσικής

Τις απαντήσεις στα θέματα επιμελήθηκαν τα Φροντιστήρια Ομόκεντρο του κ. Αντώνη Φλωρόπουλου