Βαριά πρόστιμα συνολικού ύψους 4,02 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Folli Follie, σε μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και στελέχη της διοίκησης της εταιρείας για παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της αγοράς.
Η ολομέλεια της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση και σε εφαρμογή της νομοθεσίας τιμώρησε με πρόστιμα τόσο την επιχείρηση όσο και συνολικά εννέα φυσικά πρόσωπα αφενός για την προαναφερόμενη παράβαση όσο και για τη μη παροχή στοιχείων, όπως αναφέρει η σχετική απόφασή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τα στελέχη που καλούνται να πληρώσουν τα ποσά «προέβησαν σε χειραγώγηση της αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της εταιρείας».
Πιο συγκεκριμένα, για την παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς επιβάλλονται πρόστιμα ύψους:
– 1.200.000 ευρώ στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
– 1.200.000 ευρώ στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας
– 600.000 ευρώ στην εταιρεία
– 300.000 ευρώ στον Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας
– 160.000 ευρώ στoν Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας
– 100.000 ευρώ στην Αικατερίνη Κουτσολιούτσου του Κορνηλίου, αντιπροέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
– 80.000 ευρώ στον Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, διευθυντή Λογιστηρίου της εταιρείας
– 70.000 ευρώ στον Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
– 70.000 ευρώ στην Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Πέραν αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις παραβάσεις που αφορούν τη μη παροχή στοιχείων που ζητήθηκαν από την εποπτική Αρχή ανακοίνωσε την επιβολή χρηματικών προστίμων ύψους:
– 100.000 ευρώ στον Ιωάννη Μπεγιέτη, οικονομικό διευθυντή του Ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρείας FF Group Sourcing LTD 2
– 40.000 ευρώ στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
– 40.000 ευρώ στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας
– 40.000 ευρώ στον Φραγκίσκο Γρατσώνη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας   
– 20.000 ευρώ στην εταιρεία
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση της Folli Follie υπάρχει και σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα. Πρόσφατα πήρε νέα τροπή όταν η διοίκηση της εταιρείας προσέφυγε στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα πετυχαίνοντας προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της. Η Folli Follie με ανακοίνωσή της εξηγούσε ότι «η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές Αρχές στην εταιρεία σκοπό έχει τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της».
Πάντως, η κίνηση αυτή που έγινε ερήμην της μετόχου Fosun προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, με ομολογιούχους και επενδυτές να κινούνται δικαστικά εις βάρος της διοίκησης της Folli Follie.