Θετικές προσδοκίες και αισιόδοξες προβλέψεις για τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις τους εκφράζουν οι Ελληνες εξαγωγείς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη Trade Confidence Index (TCI) για το πρώτο εξάμηνο του 2018, που κατάρτισαν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και η εταιρία-μέλος του DHL. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 19/04/18–02/05/18 σε επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα (οι 222 ανταποκρίθηκαν), ενώ για τη συλλογή των στοιχείων των επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων της ICAP, με αρχικό κριτήριο τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Η δε υλοποίηση του project έγινε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, με επιστημονικό σύμβουλο τον καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 126,25 μονάδες (όπου TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 125,75 μονάδων στο 2ο εξάμηνο του 2017, 99,5 μονάδων στο πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και 89,7 μονάδων στο διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου του 2016. «Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΣΕΒΕ δείχνουν ότι οι προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων παραμένουν θετικές όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο, ωστόσο, αποτυπώνεται και ο προβληματισμός σχετικά με τις εγχώριες και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 57%) αναμένουν σταθερότητα όσον αφορά στις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το 27% εκτιμά ότι αυτές θα βελτιωθούν. Το υπόλοιπο 16% του δείγματος προσδοκά επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών.

Η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς το 35% των ερωτηθέντων απάντησε πως αναμένει επιδείνωση, ενώ το 45% εκτιμά ότι δε θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1ο εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, μόλις 20% είναι το ποσοστό των εξαγωγέων που αναμένουν βελτίωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών. Η αισιοδοξία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις συνεχίστηκε και στο 1ο εξάμηνο 2018 καθώς το 57% του δείγματος αναμένει αύξηση και το 36% σταθερότητα. Η δυσμενής εγχώρια οικονομική συγκυρία παραμένει η σημαντικότερη αιτία για την οποία το 7% των ερωτηθέντων αναμένει μείωση των εγχώριων πωλήσεών του.

Οσον αφορά στις εξαγωγές, οι θετικές εκτιμήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια ποσοστά με το δεύτερο περσινό εξάμηνο: το 64% προσδοκά αύξηση των εξαγωγών, το 31% σταθερότητα και μόλις το 5% μείωση των εξαγωγών.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), οκτώ στους δέκα εξαγωγείς απάντησαν πως η επιχείρησή τους δεν θα επηρεαστεί από το νέο κανονισμό. Το 12% εκτιμά πως ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει θετικά την επιχείρησή του, ενώ το 8% αρνητικά.

Οι Ελληνες εξαγωγείς διατύπωσαν για άλλο ένα εξάμηνο τις αισιόδοξες προβλέψεις τους με αποτέλεσμα την άνοδο του δείκτη για 4ο συνεχόμενο εξάμηνο. «Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική βελτίωση των προσδοκιών σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις, ωστόσο, συνολικά ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το α’ εξάμηνο 2018 σημείωσε σχετικά μικρή άνοδο κατά 0,5 μονάδες εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αρνητικών απαντήσεων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, αποτυπώθηκε για ακόμη μία φορά η αισιοδοξία που διακατέχει τους εξαγωγείς σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις της επιχείρησής τους. Τέλος, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων φαίνεται πως δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς τέσσερις στους πέντε απάντησαν πως η επιχείρησή τους δε θα επηρεαστεί από την εφαρμογή του κανονισμού» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.