Μπορεί ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών να επαίρεται ότι έχει πατάξει τον πληθωρισμό λόγω της «συνετής δημοσιονομικής πολιτικής». εφαρμόζοντας τον χρυσό κανόνα «φρένου στο χρέος», αλλά οι ειδικοί δεν φαίνεται  να συμμερίζονται την αισιοδοξία του.

Ειδικότερα, ο Κρίστιαν Λίντνερ σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτή η σταθεροποίηση αποδεικνύει ότι το φρένο χρέους έχει επίσης αποδειχθεί τροχοπέδη στον πληθωρισμό».

Πράγματι, η εκτόξευση του 50% του πληθωρισμού το 2022 προκλήθηκε από το υψηλότερο κόστος των ορυκτών καυσίμων και όχι λόγω των πολλών αγορών από τους Γερμανούς καταναλωτές.

Ωστόσο, ο υπουργός οικονομικών της ισχυρότερης οικονομίας της ΕΕ φαίνεται να παραβλέπει ότι η χώρα του έχει να δει ανάπτυξη εδώ και αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019.

Ενώ, λοιπόν, για δεύτερη χρονιά η Γερμανία είναι η πλουσιότερη χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις, έρχεται έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών να επιβεβαιώσει ότι η Γερμανία «χάνει την ελκυστικότητά της» ως προορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την οποία εν μέρει απέδωσε τις ευθύνες στην ανεπαρκή επένδυση στη χώρα.

Η έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική δημοσιονομική πειθαρχία, στο όνομα της οποίας πίνει νερό ο Λίντνερ, έχει υπονομεύσει την ικανότητα της χώρας να αναπτυχθεί.

Πρόκειται για μια μελέτη που βασίστηκε στις απόψεις 180 Γερμανών καθηγητών οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές παίρνοντας τη σχολική βαθμολογία ζήτησαν από τους ακαδημαϊκούς να βαθμολογήσουν τη γερμανική οικονομία από το 1 (πολύ) έως το 6 (φτωχό). Ο μέσος όρος που δίνουν οι καθηγητές σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως είναι είναι μόλις 3,4!

Μόνο το 2% των ερωτηθέντων ακαδημαϊκών βαθμολόγησαν την οικονομική απόδοση της χώρας στην υψηλότερη κατηγορία. Το 20% είπε ότι η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, και οι υποεπενδύσεις κατατάσσονται ως ένας από τους κύριους λόγους για την οικονομική δυσφορία της χώρας.

Άλλες οικονομικές αδυναμίες περιλαμβάνουν την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων και την καταρρέουσα υποδομή, τα οποία και τα δύο μπορεί να σχετίζονται με υποεπενδύσεις.

Η Γερμανία έχει ένα από τα πιο αυστηρά ανώτατα όρια χρέους στον κόσμο, το οποίο κατοχυρώθηκε συνταγματικά το 2009, το οποίο περιορίζοντας τα δημοσιονομικά ελλείμματα στο 0,35% του ΑΕΠ.

Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνέστησε στο Βερολίνο να χαλαρώσει το φρένο χρέους, το οποίο, όπως είπε, οδηγεί σε περιορισμένες επενδύσεις.

Η Γερμανία βρίσκεται κοντά στο κατώτατο σημείο των προηγμένων οικονομιών όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, μαζί με χώρες που δεν έχουν ρευστότητα, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Το ΔΝΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι προϋπολογισμοί «συνήθως» δαπανώνται ανεπαρκώς λόγω ελλείψεων προσωπικού σε διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης.

Πολλά από αυτά τα προβλήματα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις περιορισμένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύριο πρόβλημα της Γερμανίας είναι η υποτονική ψηφιοποίηση, για την οποία οι οικονομολόγοι συχνά προτείνουν ότι μπορεί να διορθωθεί με αυξημένες επενδύσεις.

Ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών όπως και συντριπτικά μεγάλος των Γερμανών οικονομολόγων επιμένουν στην πειθαρχία.