Πρόστιμα έχουν αρχίσει να επιβάλλονται σε διαχειριστές, ιδιοκτήτες και συντηρητές ανελκυστήρων λόγω της μη διενέργειας των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων που ορίζονται από κοινή απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αυτό κάνει γνωστό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων αποδίδοντας τις αρνητικές εξελίξεις στην οικονομική κρίση, που εμποδίζει τα νοικοκυριά των πολυκατοικιών στις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης ανελκυστήρων. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από την ηγεσία του υπουργείου την έκδοση νέας απόφασης – η ισχύουσα έληξε το 2012 – με καινούργιες προθεσμίες, αλλά και την ένταξη του εκσυγχρονισμού των ασανσέρ σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.